Cum devii prosumator?

Primesti bani pentru energia generata

Prosumatorii sunt cei care nu doar consumă energie din rețeaua electrică, ci și produc si livreaza energie din surse regenerabile. Produc pentru consumul propriu și injectează surplusul în rețea, contra cost, pe baza unui contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul lor de energie electrică.
Cum devii prosumator?

Legislatie

În martie 2022 a fost publicat Ordinul ANRE numărul 15/2022 care vine cu un nou mecanism de compensare financiară pentru prosumatorii existenți.

Începând cu data de 1 mai 2022 mecanismul de compensare cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumatorii existenți, persoane fizice și juridice, care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum se face numai în baza unei cereri adresate în acest sens furnizorului. Contractul cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum și livrate în rețea, aplicabil începând cu dată de 1 mai 2022, este prevăzut în Anexă nr. 2 la Metodologia aprobată prin Ordinul ANRE nr. 15/23.02.2022.

Etapele procesului de racordare pentru calitatea de prosumator

CONFORM PREVEDERILOR ORDINULUI ANRE NR. 19/2022

Echipa noastra se ocupa de intregul proces
1

Notificare operator distributie

Transmitere la operatorul de distribuție (OD) notificare privind racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice, după realizarea instalației de producere a energiei electrice
2

Verificare documente depuse

Verificare cerere și documente în 2 zile lucrătoare de la depunere
3

Informare utilizator

Informare utilizator în max. 3 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării şi a documentaţiei complete privind posibilitatea utilizatorului de a achiziționa grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare
4

Înlocuire/programare contor

Înlocuire/programare contor de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare și montare, după caz, alte echipamente din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură şi protecţie, în:
a) max. 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentației complete;
b) 5 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiei şi a procesului-verbal de predare-primire a contorului de la prosumator către OD, în cazul în care prosumatorul achiziţionează contorul
5

Punere sub tensiune pentru probe

Punere sub tensiune pentru probe și participare la probe pentru instalația de utilizare în max. 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii/programării contorului din punctul de delimitare, montării echipamentelor necesare aferente grupului de măsurare a energiei electrice sau blocului de măsură şi protecţie şi transmiterii de către OD la prosumator a notificării de punere sub tensiune
6

Punerea in functiune

Transmitere la OD proces-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de utilizare
7

Emitere certificat de racordare

Emitere certificat de racordare (în care este consemnată calitatea de prosumator) în max. 3 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune
8

Punere sub tensiune finală

Punere sub tensiune finală instalație de utilizare, în termen de max. 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare

Cum vinzi energia produsă si livrată

Poți vinde energia electrică doar furnizorului cu care ai deja contract pentru energia pe care o consumi.

Poți vinde energia produsă și livrată, pe baza certificatului de racordare obținut de la operatorul de distribuție în urma procesului descris mai sus. Pentru acest lucru, trebuie să existe un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate între tine (prosumatorul/vânzătorul) și furnizor/cumpărător.

Suport clienti
× Scrie-ne!