Finantare Electric-Up 2

Ministerul Energiei lansează Electric Up 2: sprijin pentru IMM-uri și domeniul HORECA pentru instalarea de panouri fotovoltaice și stații pentru vehicule electrice

Scopul programului

-> Instalare panouri fotovoltaice cu o putere intre 27 kwp si 150 kwp pentru consum propriu si livrare surplus in retea;
-> Instalarea a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice, cu minim două prize de încărcare (2x11kW);
-> Instalarea unui sistem de stocare de minim 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);

Finantare

-> Maxim 150.000 Euro;
-> Ajutor financiar 75%;
-> Contributie proprie 25%;
-> Proiecte finantate – minim 600;
-> Perioada depunere proiecte: Aprilie - Mai 2024

Beneficiari eligibili

-> Microintreprinderi, Intreprinderi mici si mijlocii cu exceptia: agricultura, productie tutun, vin, productie spirtoase, etc;
-> Microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii din domeniul Horeca (CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329)

mod de lucru

Ce servicii oferim?

Consultanta si dimensionare

Consultanta si dimensionare

Ne ocupam de toată documentația pentru semnarea contractului de finanțare
Proiectare si autorizare

Proiectare si autorizare

Ne ocupam de intocmirea si obtinerea tuturor documentelor necesare pentru a deveni prosumator.
Instalare si punere in functiune

Instalare si punere in functiune

Toate instalarile vor fi efectuate de catre personalul nostru autorizat.
Garantie si mentenanta

Garantie si mentenanta

Monitorizăm sistemul, diagnosticăm și intervenim când este necesar

De ce noi, Energis?

Suntem o companie care ofera solutii profesionale de inalta calitate in domeniul energiei alternative – sisteme fotovoltaice si solutii in domeniul instalatiilor electrice civile si industriale, detinand atestate A.N.R.E. tip C1A si C2A.

Proiect la cheie

Ne ocupam de toate fazele proiectului, de la consultanta si livrarea echipamentelor pana la instalare, punerea in functiune si obtinerea calitatii de prosumator

Echipamente premium

pe care le importam de la cei mai importanti producatori la nivel international
- invertoare Huawei
- panouri Canadian Solar ultima generatie CS6L
- structura sustinere din aluminiu K2 Systems (Germania) sau Clenergy (Australia)

Instalarea

-> Toate montajele sunt efectuate de catre angajatii Energis, personal calificat si autorizat ANRE.
-> Instalare și punere în funcțiune sisteme fotovoltaice, stații de încărcare autovehicule electrice, baterii pentru stocarea energiei si pompe de căldură.

Experienta

-> Am instalat peste 1500 de sisteme, cu puteri intre 3 si 400kW, pe toate tipurile de acoperis;
-> Am participat la prima sesiune Electric-Up unde am instalat peste 2000kW

Atestat ANRE tip C1A

pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4 kV - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV

Atestat ANRE tip C2A

pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4 kV - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV

Formular preinscriere Electric Up 2024

Cheltuieli eligibile:

Care sunt pașii pentru a accesa soluțiile de finanțare IMM și Horeca Electric-Up?

Cum aplici la programul Electric Up cu ENERGIS

Intrebari frecvente

Aflați mai multe informații despre Programul ElectricUp 2

 • Microintreprinderi, Intreprinderi mici si mijlocii cu exceptia: agricultura, productie tutun, vin, productie spirtoase, etc;
 • Microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii  din domeniul Horeca (coduri CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630,9329)
 1. cererea de finanţare, conform Anexei nr. 3 la prezentul ghid semnată electronic;
 2. certificatul de înregistrare fiscală, valabil la data înscrierii, scanat;
 3. împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul sau reprezentantul legal al acestuia, scanată;
 4. actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, scanat;
 5. documentele doveditoare ale calității de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul 
 6. certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;
 7. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;
 8. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are sediul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul, scanat;
 9. raport de analiză energetică a consumului de energie electrică actual și/sau estimat, pentru validarea curbei de consum de energie electrică pentru 12 luni, a dimensionării sistemului fotovoltaic, inclusiv proiecție producție/ consum propriu energie electrică folosind instrumentul PVGIS, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiația solară PVGIS Sarah, realizat de un instalator atestat ANRE, auditor energetic și/sau manager energetic acreditați de către ME, având în vedere raportul de performanță (performance ratio);
 10. solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin contractul de finanțare;
 11. în situația prevăzută la litera k), Beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghid.
 • Maxim 150.000 Euro;
 • Ajutor financiar 75%;
 • Contributie proprie 25%;
 • (1) Proiectele vor fi ordonate și acceptate spre finanțare în ordinea descrescătoare a Coeficientului de performanță al proiectului (CCP)

  (2) În situația în care după aplicarea criteriului cu nr. 1, vor rezulta proiecte cu același punctaj, se va ține cont de puterea însumată a punctelor de reîncărcare (AC/DC) solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant.

  (3) Dacă și după aplicarea celui de-al doilea criteriu, vor rezulta proiecte cu un punctaj egal, acestea vor fi departajate în funcție de: capacitatea de stocare a energiei produse 3, fiind avantajate cele cu capacitate de stocare mai mare instalarea unui sistem alternativ de încălzire/răcire, valoarea proiectului de investiții prezentat.

Suport clienti
× Scrie-ne!